Ultra Dim

Ultra Dim-03-Natural

Ultra Dim

Ultra Dim-03-Natural
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Chống nắng
 • Tông màu chính
 • Trắng
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 20.000
 • Wyzenbeek
 • 35.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 302,00
 • Cân nặng
 • 261
 • Độ bền màu
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • NFPA 260
 • Yes
 • BS 5852 source 0
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes