Turbine

Turbine-20-Marine

Turbine

Turbine-20-Marine
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Chắn sáng
 • Tông màu chính
 • 0000000012
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Wyzenbeek
 • 70.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 141,00
 • Cân nặng
 • 343