Terranova

Oceania-02-Hemp

Terranova

Oceania-02-Hemp
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Thêu
 • Tông màu chính
 • 0000000003
 • Kiểu thiết kế
 • Hình học
 • Wyzenbeek
 • 75.000
 • Độ lặp lại
 • V:16.20 cm H: 32.50 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 138,00
 • Cân nặng
 • 321