Super Sonic

Airliner-02-Earth

Super Sonic

Airliner-02-Earth
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Dệt thẳng/trơn
 • Tông màu chính
 • Tự nhiên
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 8.000
 • Wyzenbeek
 • 25.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 307,00
 • Cân nặng
 • 186
 • Độ bền màu
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • No