Sunlight

Sunlight-03-Fossil

Sunlight

Sunlight-03-Fossil
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Sheer
 • Tông màu chính
 • Grey
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Recycled Polyester
 • Độ lặp lại
 • V:Plain H: Plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 310,00
 • Cân nặng
 • 71
 • Độ bền màu
 • 6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes