Summit

Summit-12-Pesto

Summit

Summit-12-Pesto
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Chống nắng
 • Tông màu chính
 • 0000000014
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Wyzenbeek
 • 50.000
 • Độ lặp lại
 • plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 150,00
 • Cân nặng
 • 287