Sprint

Sprint-11-Ice*

Sprint

Sprint-11-Ice*
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • Trắng
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Độ lặp lại
 • plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 298,00
 • Cân nặng
 • 78
 • Độ bền màu
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes