Sheer Bliss

Dazzling-03-Iron

Sheer Bliss

Dazzling-03-Iron
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • Xám
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 300,00
 • Cân nặng
 • 206
 • Độ bền màu
 • 6
 • M1 France
 • No
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes