Sala

Salian-06-Granita

Sala

Salian-06-Granita
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Fabric Library
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • 0000000011
 • Kiểu thiết kế
 • Hoa văn (Damask/Medallion)
 • Wyzenbeek
 • 21.000
 • Độ lặp lại
 • V: 15 cm H: 8.6 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 138,00
 • Cân nặng
 • 329