Pure Linen

Pure Linen-04-Mushroom

Pure Linen

Pure Linen-04-Mushroom
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • Tự nhiên
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Linen
 • Độ lặp lại
 • plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 300,00
 • Cân nặng
 • 107
 • Độ bền màu
 • 4-5
 • CAL 117
 • Yes