Outlander

Outlander-10-Mastic

Outlander

Outlander-10-Mastic
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • 0000000003
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Wyzenbeek
 • 70.000
 • Độ lặp lại
 • plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 138,00
 • Cân nặng
 • 298