Oracle

Oracle-01-Cement

Oracle

Oracle-01-Cement
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • FR-One
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • Grey
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Inherently Fire Retardant Polyester
 • Độ lặp lại
 • V:Plain H: Plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 310
 • Cân nặng
 • 260
 • Độ bền màu
 • 5-6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • NFPA 260
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes