Nortica

Occurrence-04-Griffin

Nortica

Occurrence-04-Griffin
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Sheer
 • Tông màu chính
 • Grey
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 304,00
 • Cân nặng
 • 274
 • Độ bền màu
 • 6-7
 • M1 France
 • No
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • No
 • NFPA 701
 • Yes