Noble Luxury

Casanova-19-Liquorice

Noble Luxury

Casanova-19-Liquorice
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Acacia
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Jacquard
 • Tông màu chính
 • Grey, Natural
 • Kiểu thiết kế
 • Stripe
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 10.000
 • Wyzenbeek
 • 60000
 • Độ lặp lại
 • V: stripe H: 14.6 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 147
 • Cân nặng
 • 146
 • Độ bền màu
 • 5-6
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • NFPA 260
 • Yes
 • BS 5852 source 0
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes