Nighthawk

Eventide-15-Funghi

Nighthawk

Eventide-15-Funghi
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Fabric Library
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Chắn sáng
 • Tông màu chính
 • 0000000006
 • Kiểu thiết kế
 • Sọc
 • Wyzenbeek
 • 9.000
 • Độ lặp lại
 • V:stripe H: 3.90 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 297