Night Owl

Quiet-06-Raisin

Night Owl

Quiet-06-Raisin
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Chống nắng
 • Tông màu chính
 • Tím
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 60.000
 • Wyzenbeek
 • 45.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 141,00
 • Cân nặng
 • 249
 • Độ bền màu
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes