Night Owl

Overnight-05-Silver

Night Owl

Overnight-05-Silver
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Dimout
 • Tông màu chính
 • 6
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 30.000
 • Wyzenbeek
 • 115.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 150,00
 • Cân nặng
 • 284
 • Độ bền màu
 • 6
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes