Majestic

Smashing-21-Volcan

Majestic

Smashing-21-Volcan
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Hoa văn Jacquard
 • Tông màu chính
 • 0000000004
 • Kiểu thiết kế
 • Đồ họa
 • Wyzenbeek
 • 35.000
 • Độ lặp lại
 • V:50.80 cm H: 23.20 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 235