Majestic

Proud-33-Birch

Majestic

Proud-33-Birch
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Hoa văn Jacquard
 • Tông màu chính
 • 0000000003
 • Kiểu thiết kế
 • Đồ họa
 • Wyzenbeek
 • 35.000
 • Độ lặp lại
 • V:23.70 cm H: 12.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 141,00
 • Cân nặng
 • 245