Luxury

Luxury-012-Snow**

Luxury

Luxury-012-Snow**
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • Tự nhiên
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Silk
 • Martindale
 • 3.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 137,00
 • Cân nặng
 • 88
 • Độ bền màu
 • 3-4
 • NFPA 701
 • No
 • CAL 117
 • Yes