Luxury

Luxury-010-Ivory**

Luxury

Luxury-010-Ivory**
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Acacia Prestige
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • White / Ecru
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Silk
 • Martindale
 • 3.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 137
 • Cân nặng
 • 88
 • Độ bền màu
 • 3-4
 • CAL 117
 • Yes