Lombardia

Hush-19-Caramel

Lombardia

Hush-19-Caramel
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Jacquard
 • Tông màu chính
 • Natural
 • Kiểu thiết kế
 • Graphical / Abstract
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 12.000
 • Wyzenbeek
 • 20000
 • Độ lặp lại
 • V: 69 cm H: 28.2 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 141,00
 • Cân nặng
 • 169
 • Độ bền màu
 • 4-5
 • NFPA 701
 • Yes