Lin

Lin-13-Sierra

Lin

Lin-13-Sierra
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Dệt thẳng/trơn
 • Tông màu chính
 • 0000000008
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Linen
 • Martindale
 • 20.000
 • Wyzenbeek
 • 15.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 142,00
 • Cân nặng
 • 260
 • Độ bền màu
 • 4