Kite

Kite-07-Cloud

Kite

Kite-07-Cloud
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • 0000000012
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 300,00
 • Cân nặng
 • 61