Imagination

Imagination-15-Mosaic

Imagination

Imagination-15-Mosaic
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • 0000000013, 0000000012
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Wyzenbeek
 • 20.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 153