Illusion

Deception-04-Earth

Illusion

Deception-04-Earth
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Sheer
 • Tông màu chính
 • Brown
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Độ lặp lại
 • plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 297,00
 • Cân nặng
 • 66
 • Độ bền màu
 • 5-6
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes