Headline

Caption-02-Flint

Headline

Caption-02-Flint
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Dệt thẳng/trơn
 • Tông màu chính
 • Tự nhiên
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 100000
 • Wyzenbeek
 • 10.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 300,00
 • Cân nặng
 • 193
 • Độ bền màu
 • 4-5
 • NFPA 701
 • Yes