Harmony

Rhyme-03-Ecru

Harmony

Rhyme-03-Ecru
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • Trắng
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Độ lặp lại
 • V:Plain H: Plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 302,00
 • Cân nặng
 • 88
 • Độ bền màu
 • 5-6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes