Floriana

Spectrum-01-Moss

Floriana

Spectrum-01-Moss
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Thêu
 • Tông màu chính
 • 0000000007, 0000000006, 0000000015
 • Kiểu thiết kế
 • Đồ họa
 • Wyzenbeek
 • 40.000
 • Độ lặp lại
 • V:23.30 cm H: 22.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 139,00
 • Cân nặng
 • 417