Floriana

Honeymaze-03-River

Floriana

Honeymaze-03-River
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Thêu
 • Tông màu chính
 • 0000000012, 0000000006, 0000000015
 • Kiểu thiết kế
 • Hình học
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 18.000
 • Wyzenbeek
 • 65.000
 • Độ lặp lại
 • V:2.50 cm H: 1.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 139,00
 • Cân nặng
 • 488
 • Độ bền màu
 • 5
 • CAL 117
 • Yes