Divinity

Jupiter-19-Denim

Divinity

Jupiter-19-Denim
Tải thông số vải
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • Blue
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 45.000
 • Wyzenbeek
 • 30000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 300,00
 • Cân nặng
 • 191
 • Độ bền màu
 • 4-5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • NFPA 260
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes