Delegate

Agent-09-Fossil

Delegate

Agent-09-Fossil
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • Brown, Natural
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 8.000
 • Wyzenbeek
 • 25000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 242
 • Độ bền màu
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes