Costa

Luz-02-Feather

Costa

Luz-02-Feather
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Hoa văn Jacquard
 • Tông màu chính
 • 0000000006
 • Kiểu thiết kế
 • Hoa văn (Damask/Medallion)
 • Wyzenbeek
 • 55.000
 • Độ lặp lại
 • V:38.20 cm H: 34.70 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 139,00
 • Cân nặng
 • 329