Costa

Almeria-07-Balsam

Costa

Almeria-07-Balsam
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Hoa văn Jacquard
 • Tông màu chính
 • 0000000013, 0000000014
 • Kiểu thiết kế
 • Hoa văn (Damask/Medallion)
 • Wyzenbeek
 • 55.000
 • Độ lặp lại
 • V:15.70 cm H: 17.50 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 335