Cleopatra

Cleopatra-16-Bronze

Cleopatra

Cleopatra-16-Bronze
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • In
 • Tông màu chính
 • 0000000004
 • Kiểu thiết kế
 • Đồ họa
 • Wyzenbeek
 • 20.000
 • Độ lặp lại
 • V:64.00 cm H: 69.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 249