Burano

Burano-11-Sand

Burano

Burano-11-Sand
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Acacia
 • Mục đích sử dụng
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • Đặc tính
 • Texture
 • Tông màu chính
 • White / Ecru
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Martindale
 • 100.000
 • Wyzenbeek
 • 185000
 • Độ lặp lại
 • plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 141
 • Cân nặng
 • 437
 • Độ bền màu
 • 6
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • NFPA 260
 • Yes
 • BS 5852 source 0
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes