Artworks

Etching-05-Mineral

Artworks

Etching-05-Mineral
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Hoa văn Jacquard
 • Tông màu chính
 • 0000000013
 • Kiểu thiết kế
 • Hình học
 • Wyzenbeek
 • 12.000
 • Độ lặp lại
 • V:35.00 cm H: 35.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 140,00
 • Cân nặng
 • 173