Architectural Sheers

Campaign-74-Cream*

Architectural Sheers

Campaign-74-Cream*
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • FR-One
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • Trắng
 • Kiểu thiết kế
 • Sọc
 • Độ lặp lại
 • V:stripe H: 13.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 316,00
 • Cân nặng
 • 30