Architectural Sheers

Campaign-01-Onyx*

Architectural Sheers

Campaign-01-Onyx*
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • FR-One
 • Mục đích sử dụng
 • Màn cửa
 • Đặc tính
 • Voan
 • Tông màu chính
 • Đen
 • Kiểu thiết kế
 • Sọc
 • Thành phần
 • 100 % Polyester inherent FR
 • Độ lặp lại
 • V:stripe H: 13.00 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 316,00
 • Cân nặng
 • 30
 • Độ bền màu
 • 6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes