Arcadia

Arcadia-04-Graphite*

Arcadia

Arcadia-04-Graphite*
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Acacia
 • Mục đích sử dụng
 • Drapery
 • Đặc tính
 • Sheer
 • Tông màu chính
 • Grey
 • Kiểu thiết kế
 • Plain
 • Thành phần
 • 100% Polyester
 • Độ lặp lại
 • V:Plain H: Plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 298
 • Cân nặng
 • 78
 • Độ bền màu
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • CAL 117
 • Yes