Academy

Advance-06-Straw

Academy

Advance-06-Straw
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Bru
 • Mục đích sử dụng
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • Đặc tính
 • Dệt thẳng/trơn
 • Tông màu chính
 • 0000000003
 • Kiểu thiết kế
 • Sọc
 • Wyzenbeek
 • 70.000
 • Độ lặp lại
 • V: stripe H: 20.3 cm
 • Khổ vải sử dụng được
 • 142,00
 • Cân nặng
 • 200