Absolute

Absolute-11-Horizon

Absolute

Absolute-11-Horizon
Tải thông số vải
 • Thương hiệu
 • Fabric Library
 • Mục đích sử dụng
 • Vải bọc
 • Đặc tính
 • Dệt thẳng/trơn
 • Tông màu chính
 • 0000000012
 • Kiểu thiết kế
 • Trơn
 • Wyzenbeek
 • 40.000
 • Độ lặp lại
 • V:plain H: plain
 • Khổ vải sử dụng được
 • 143,00
 • Cân nặng
 • 365