Ultra Dim

Ultra Dim-14-Silver

Ultra Dim

Ultra Dim-14-Silver
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าลดแสง
 • สี
 • Grey
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 20,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 35,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 302.00
 • น้ำหนัก
 • 261
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes