Transit

Transit-17-Captain

Transit

Transit-17-Captain
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • Drapery
 • ลักษณะ
 • Sheer
 • สี
 • Blue
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 56% Recycled Polyester, 44% Polyester
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 306.00
 • น้ำหนัก
 • 279
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 7
 • M1 France
 • No
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes