Sunlight

Sunlight-03-Fossil

Sunlight

Sunlight-03-Fossil
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • Drapery
 • ลักษณะ
 • Sheer
 • สี
 • Grey
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Recycled Polyester
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 310.00
 • น้ำหนัก
 • 71
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes