Stonewall

Stonewall-16-Ash

Stonewall

Stonewall-16-Ash
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าทึบแสง
 • สี
 • โทนเทา
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 50% Acrylic, 48% Polyester, 2% Linen
 • ความทนทาน Martindale
 • 45000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 40,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 138.00
 • น้ำหนัก
 • 344
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes