Sheer Bliss

Dazzling-03-Iron

Sheer Bliss

Dazzling-03-Iron
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าโปร่ง
 • สี
 • โทนเทา
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 300.00
 • น้ำหนัก
 • 206
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • M1 France
 • No
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes