Pure Linen

Pure Linen-09-Wool

Pure Linen

Pure Linen-09-Wool
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าโปร่ง
 • สี
 • โทนขาว
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Linen
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • plain
 • หน้ากว้าง
 • 300.00
 • น้ำหนัก
 • 107
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4-5
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes