Provence

Provence-15-Chartreuse

Provence

Provence-15-Chartreuse
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Acacia
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • Texture
 • สี
 • Green
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 50,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 20000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 138
 • น้ำหนัก
 • 280
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4-5
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes