Outlander

Outlander-10-Mastic

Outlander

Outlander-10-Mastic
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • ผ้ามี Texture ในตัว
 • สี
 • 0000000003
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 70,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • plain
 • หน้ากว้าง
 • 138.00
 • น้ำหนัก
 • 298